امروز: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
 

مديريت تليسه هاي جايگزين

 مديريت تليسه هاي جايگزين

مديريت تليسه هاي جايگزين شونده از زمان قطع شير تا دو ماه قبل از زايمان

 

پرورش گوساله هاي ماده از زمان قطع شير به بعد مستلزم دارا بودن برنامه ريزي ، تغذيه و مديريت مناسب و جامع است به طور مثال در طي اين دوره نبايد غلات را به صورت آزاد در اختيار گوساله ها قرارداد، زيرا چاق مي شوند و تليسه هاي چاق در آينده شير كمتري توليد خواهند كرد0 از آنجا كه در طي 3 تا 9 ماهگي رشد اصلي پستان رخ مي دهد و ميزان رشد بافت هاي غدد پستان در اين دوره سه برابر ديگر بافت هاي بدن است 0 توجه ويژه به اين دوران كليدي ،‌اهميت بيشتري مي يابد 0 تليسه هايي كه از زمان قطع شير تا جفتگيري كنسانتره زيادي مصرف مي كنند0 بافت هاي يترشحي كمتري در پستان خود خواهند داشت 0 در اين زمان وقتي تليسه ها از جيره هاي داراي انرژي بالا ، استفاده مي كنند بهتر است سطح پروتئين خام جيره را تا حد 14 الي 16 درصد به منظور جلوگيري از چاقي بيش از حد اين دام ها افزايش داد 0 اگر در تغذيه تليسه ها از علوفه مرغوب و با پروتئين بالا استفاده شود مي توان ميزان پروتئين را در كنسانتره مصرفي كاهش داد 0 در اين برنامه ريزي ، بررسي نرخ هاي افزايش وزن روزانه شاخص مهمي است كه مي تواند پرورش دهنده را در به وجود آوردن تليسه هايي با حدود وزني 340 تا 380 كيلوگرم در 13 الي 14 ماهگي ياري رساند كه در اين سن آماده تلقيح نيز شده باشند و چون افزايش بيش از حد وزن بدن ( به ويژه قبل از بلوغ ) مي تواند براي هميشه توليد شير دام را كاهش دهد ، تليسه ها بايد به نحوي مديريت شوند كه به طور متوسط روزانه بين 770 تا 820 گرم اضافه وزن داشته باشند 0 اولين فحلي در تليسه ها به ميزان وزن بدن آنها بستگي دارد به طور كلي تليسه ها اولين فحلي خود را در حدود 12 ماهگي كه حدود 40% وزن بالغ خود را داشته باشند ، نشان مي دهند 0 اهميت اقتصادي تليسه هاي جايگزين شونده شيري بسيار زياد و قابل توجه است 0 بهبود در مديريت پرورش براي به حداقل رساندن هزينه ها بدون برآورده ساختن توان توليدي دام مي تواند به طور معني داري بهره وري گاوداري را با اشكال مواجه نمايد 0 پرورش مناسب و صحيح باعث مي شود ، توانايي ژنتيكي توليد شير تليسه ها بروز پيدا كند ، درحالي كه مديريت نا مناسب در خلال دوره پرورش ممكن است مانع از بروز اين توان بالقوه گردد 0

 

                                                 واحد تحقيق و توسعه كارخانه خوراك دام خراسان                                                                                          برگرفته از فصلنامه اتحاديه گاوداران و دامداران صنعتي خراسان رضوي شماره 33


تاريخ: ۱۳۹۳/۵/۱۲
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال