امروز: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
 

تلقیح مصنوعی قسمت سوم

 تلقیح مصنوعی قسمت سوم

مراحل فحلی

 

الف) مرحله شروع فحلی شروع فحلی 6 الی 10 ساعت قبل از فحلی حقیقی است ودارای علایمی به شرح ذیل می باشد

1-     گاوها یکدیگر را می بویند

2-     سوار یکدیگر می شوند

3-      فرج مرطوب ، قرمز وکمی متورم می شود

4- اجازه پرش به دیگر گاوها را برروی خود نمی دهند به محض مشاهده علایم مرحله شروع فحلی به هیچ وجه نباید مبادرت به تلقیح مصنوعی ماده گاو نمود

 

ب) مرحله فحلی حقیقیاین مرحله از لحاظ انجام عملیات تلقیح مصنوعی  ا ز اهمیت زیادی برخوردار است مدت زمان فحلی حدود 18 ساعت طول می کشد فحلی حقیقی هم مانند مرحله شروع فحلی علایمی به قرار زیر دارد که باید این علایم دقیقاً مورد توجه قرار گیرد

       - به گاوهای دیگر سواری می دهند

       - سروصدا راه می اندازند

      -  ناراحت و متوحش هستند

      -تمایل دارند سوار دیگر گاوها شوند

                        ـــ    ازداخل مهبل مایعی صاف ترشح می شود

-خوراک ومقدار شیرشان کاهش می یابدلازم به ذکر است گاو فحل هنگامی که دربهار بند آزاد است آرام ایستاده وماده گاوهای دیگر بر روی آن می پرند اگر درموقع پریدن ماده گاو زیرین فرار نکرد فحل است بهترین زمان تلقیح 6 الی 12 ساعت بعد از شروع فحلی حقیقی است مناسب ترین زمان تلقیح برای اینکه ماده گاو آبستن شود باید تخم ماده با اسپرم تلاقی نماید معمولاً جدا شدن تخم از تخمدان درماده گاو به طور متوسط درحدود 12 ساعت بعد ا زشروع فحلی حقیقی انجام می گیرد وچون تخم ماده پس از جدا شدن ازتخمدان طول عمر کوتاهی درحدود 4 الی 5 ساعت دارد لذا باید تلقیح را موقعی انجام داد که نطفه قبل از مردن تخم ماده با آن برخورد نماید با درنظر گرفتن عمر نطفه نر اگر به محض دیدن علایم شروع فحلی به تلقیح مصنوعی اقدام کرد چون درموقع لقاح نطفه نر از بین رفته است نخواهد توانست تخم ماده را بارور کند ویا اگر ماده گاو را دراواخر مرحله فحلی حقیقی تلقیح نمایند چون تخم ماده از بین رفته است نطفه نر نخواهد توانست با تخم ماده تلاقی نماید بنابراین به تجربه ثابت شده است چنانچه ماده گاوهای فحل را 6 الی 12 ساعت بعد ازشروع علایم فحلی حقیقی تلقیح نمایند امید بارور شدن نطفه بیشتر خواهد بود0

 
 

                                                                                ادامه دارد

 

                                                          " واحد تحقیق و توسعه کارخانه خوراک دام خراسان "

 
 
 
 
.
تاريخ: ۱۳۹۴/۶/۳
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال