امروز: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
 

ماهنامه آبان 94- شماره 47

 ماهنامه آبان 94- شماره 47

منحنی شیردهی

                                                                                 

·        منحنی شیردهی، نقطه اوج تولید شیر ، سطح تداوم واثر حوادث خاص برتولید شیر را مشخص می کند .

·        شیردهی با تولید نسبتا زیاد آغازوترشح شیر ادامه میابد تااینکه درهفته 3 -6 به اوج خود میرسد.

·        بعد از رسیدن به اوج تولید ازمیزان تولید به تدریج کاسته می شود.

·        رسیدن به اوج در گاوهای پرتولید طولانی تراز گاوهای کم تولید است.

·        منحنی شیردهی میزان تولید شیر گاورا پس ازتولدوترشح اغوز تا زمان خشکی تقریبا 300 روز نشان می دهد.

·        پارامتر های منحنی شیردهی به میزان زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرند.

·        نمودارشیردهی تقریبا  ثابت است واز روی آن می توان میزان تولید شیر رابراساس اوایل دوره پیش بینی کرد.

·        گاوها دراولین دوره شیردهی دارای منحنی شیردهی مسطحی هستند.

·        گاوها دراولین دوره شیردهی درسطحی معادل 25 درصد گاوهای بالغ به اوج تولید می رسند.

·        گاوهای بالغ نسبت به گاوهای شکم اول درسطح بالاتری از تولید به اوج میرسندولی تداوم اوج درآن ها چندان مطلوب نیست .

·        به کاهش تولید شیر پس از رسیدن به  اوج شیردهی تداوم شیردهی گفته می شود .

·        تداوم شیردهی به طورمیانگین باید درحدود 94 تا 96 درصد باشدمثلا تولید شیرهرماه باید 95 درصد ماه قبل باشد.

 

 

 گروه تحقیق و توسعه کارخانه خوراک دام خراسان 

تاريخ: ۱۳۹۴/۹/۲۵
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال