امروز: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
 

ماهنامه آبان95 - شماره 59

 ماهنامه آبان95 - شماره 59

ازبین عناصرموجوددرطبیعت تعداد 30 عنصر در بدن موجودات زنده شناسایی شده واز این تعداد ، نقش متابولیکی و ضرورت 24 عنصر برای بدن مشخص گردیده است . برخلاف سایر مواد مغذی، بدن قادر به سنتز هیچ عنصر معدنی نیست و کلیه عناصر معدنی مورد نیاز باید از طریق جیره غذایی در اختیار بدن قرار گیرد . کلسیم فراوانترین عناصر معدنی موجود دربافت های حیوانی است .حدود 1 تا 2 درصد وزن بدن و 46درصد ازکل موادمعدنی موجود در بدن راکلسیم تشکیل میدهد. 99 درصد کلسیم بدن در استخوان ها و دندان ها و یک درصد باقیمانده درخون، مایعات خارج سلولی ، عضلات وسایر بافتهای بدن وجود دارد. کشف این حقیقت در قرن هجدهم میلادی که بخش عمده استخوان ها را ترکیبات کلسیمی تشکیل می دهد ، باعث شد تا توجه به مصرف کلسیم به عنوان یک عنصر معدنی ضروری به منظور جلو گیری از ابتلا به ریکتز ، افزایش یابد .

خیلی سریع ارتباط سایر بیماری ها و اختلالات استخوانی نیز با کمبود کلسیم مشخص گردید . با وجود وفور منابع کلسیمی در طبیعت ، اغلب منابع غذایی رایج فاقد کلسیم کافی جهت تامین احتیاجات کلسیمی حیوانات مزرعه ای هستند.کمبود کلسیم اغلب در حیواناتی که بخش عمده جیره آنها را مواد دانه ای تشکیل می دهد، مشاهده می گردد. علائم کمبود کلسیم اغلب با علائم کمبود ویتامین D   همراه است . براین اساس این علائم را می توان در دامهای پرتولید و همچنین در حیواناتی که درمحیط سربسته وبه دور از نورخورشید نگهداری می شوند ، نیزمشاهده کرد.

منابع طبیعی کلسیم

کلسیم پنجمین عنصرفراوان درپوسته زمین است . علوفه ها و مخصوصا علوفه های لگومینه منبعی غنی از کلسیم هستند. مقدار کلسیم درقسمت های مختلف یک گیاه متفاوت است . به عنوان مثال مقدار کلسیم برگ ها عموما 2 برابر ساقه ها است .هر کیلوگرم ماده خشک علوفه لگومی مناطق گرمسیری ومعتدله به ترتیب 1/10  و 2/14 گرم کلسیم دارد.این میزان برای علوفه های گراسه به ترتیب 7/3 و 8/3 است . غلظت کلسیم علوفه های مرتعی باکاربردکودهای نیتروژنه افزایش می یابد . که این ناشی از افزایش میزان برگ گیاه است. میزان کلسیم خاک نیز می تواند برمیزان کلسیم گیاه موثرباشد ولی تاثیرسن بلوغ بیشتربوده به طوری که با پیشرفت درن بلوغ میزان کلسیم گیاه کاهش می یابد . نگهداری و محافظت ا ز علوفه ها به شکل سیلو درمقایسه با علوفه های خشک منجر به حفظ بیشتر کلسیم می گردد.هرکیلوگرم ماده خشک سیلاژ ذرت حاوی 2 تا 5 گرم کلسیم است که نسبت به علوفه های مرتعی فقیر می باشد . هرکیلوگرم ماده خشک کاه غلات نیز حدود ا 3 گرم کلسیم دارد.

میزان کلسیم دردانه ها کم تر از علوفه ها است .طوری که غلات مانند گندم ، جو، ذرت، سورگوم و یولاف ازنظرکلسیم بسیارفقیرند. میزان کلسیم موجود درغلات و فرآورده های فرعی آنها بندرت به بیشتر از1 و 5/1 گرم به ازاء  هر کیلو ماده خشک می رسد.درهرکیلوگرم ماده خشک ذرت تنها 2/0 ، گندم 6/0 ، جو و جودوسر 6/0 تا 9/0 گرم کلسیم وجود دارد. تفاله چغندر قند درجیره برپایه غلات یک استثنا بوده وحاوی 6 تا 5/7 گرم کلسیم است اما میزان فسفر آن پایین است . اغلب محصولات حیوانی حاوی مقدار زیادی کلسیم هستند.مقدار کلسیم موجود درضایعات کشتارگاهی ،چهار تا پنج برابر بیشترازعلوفه های لگومینه و بیست برابر بیشتر ازکنجاله های دانه های رو غنی است .

تاريخ: ۱۳۹۵/۹/۲۲
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال