امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
 

ماهنامه آذر 93- شماره 36

 ماهنامه آذر 93- شماره 36

 

اهمیت استفاده از چربی ها در تغذیه حیوانات نشخوارکننده

مصرف چربی در تغذیه نشخوارکننده ها به دلایل زیر توصیه میگردد:

1 انرژی زایی چربی ها بالاست وبرای بالا بردن انرژی جیره وتامین نیاز دامهای پرتولید می توان از چربی استفاده نمود . انرژی خالص تولید شیر چربی ها (NEL) حدود 6.2 تا 6.6 می باشد و قابلیت هضم شان 80 تا 85 درصد است . چربی ها پس از متابولیسم ، 2.25 برابر کربوهیدراتها انرژی تولید می کنند .

2 کارایی تولید انرژی توسط چربی ها بهتر از سا یرمواد مغذی است .مقدار متان تولیدی از چربی ها در شکمبه بسیارکم است و نسبت تولید پروپیونات به استات بیشتر می باشد .

3 با استفاده از چربی ها می توان کیفیت محصولات تولیدی توسط نشخوارکننده ها را بهبود بخشید .

4- رشد ومتابولیسم میکرو ارگانیسم های شکمبه با مصرف چربی کنترل می گردد و از هضم پروتئین ها در شکمبه وافزایش غلظت آمونیاک وبروز اسیدوز ،جلوگیری می شود.

5 استفاده از چربی به خصوص چربی حیوانی در جیره ،باعث کاهش ماهیت گرد وخاکی خوراک های آسیا شده و بهبود بافت خوراک و خوشخوراکی جیره می شود.

در نشخوارکنندگان چربی های خوراک توسط آنزیمهای تولید شده توسط میکروارگانیسم های شکمبه ، هیدرولیز می شوند و تولید اسید پروبیونیک می نمایند .در گوساله های جوان که هنوزشکمبه فعال نشده ، چربی مصرفی مستقیما و بدون تغییربه روده باریک می رسد .

عواملی که برهضم چربی ها در شکمبه موثرند عبارت است از :

-         مقدار کل انرژی موجود در خوراک مصرفی

-         نوع اسیدهای چرب

-         نوع میکروارگانیسم های شکمبه

 افزایش مقدارچربی وبخصوص اسیدهای چرب غیراشباع که به روده باریک می رسد باعث بالارفتن مقدار آن در محصولات تولیدی (شیر وگوشت ) می شود که موجب سلامتی تغذیه مصرف کنندگان می گردد.

استفاده از اسیدهای آمینه و ویتامین ها ، پلت نمودن خوراک واندازه ذرات در بهبود کیفیت اسیدهای چرب عبوری از شکمبه می تواند مفید باشد . 

واحد تحقیق و توسعه کارخانه خوراک دام خراسان 

 

 

 

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۸
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال