امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
 

ماهنامه شهریور 94- شماره 45

 ماهنامه شهریور 94- شماره 45

تاثیر اندازه ذرات در کیفیت پلت                           

  دام خوراک را بوسیله آنزیم های گوارشی مختلف هضم می کند  .  بعداز اینکه مواد مغذی آسیاب می شوند نسبت بین اندازه سطحی یک ذره به حجم آن سطح زیاد می شود و در نتیجه سطح فعال آنزیم های گوارشی  بر مواد غذایی   افزایش یافته و سرعت هضم بیشترمی گردد در نتیجه قابلیت هضم و استفاده خوراک بالا می رود.

علاوه بر این آسیاب کردن  مواد باعث کوچکترشدن ذرات موادمغذی می شود و انرژی لازم برای بلع خوراک کاهش می یابد و ضریب تبدیل بهبود می یابد . البته خرد شدن زیاد ذرات ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد لذا اندازه متناسب باید در آسیاب کردن مواد رعایت گردد.

اگر تفاوت بین اندازه ذرات بین مواد خوراکی مختلف زیاد باشد مخلوط همگن و یکنواخت نخواهد بود و کیفیت پلت نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

روشهای آسیاب کردن

 در طی فرآیند آسیاب کردن اتصالات درونی مواد براثر انرژی مکانیکی شکسته می شود

4 روش برای آسیاب کردن مواد وجوددارد :

 1.  ضربه زدن          

  در روش ضربه زدن با حرکت سریع چکش ها و با سرعت زیاد درون محفظه آسیا ب قرارگرفته اند باعث ضربه زدن و فشاردادن مواد می گردد .هرچه سرعت چکش ها بیشترباشد مصرف انرژی بیشتر می شود.

 2. فشاردادن

  در این روش براساس  فرآیند سایندگی دو دیسک سخت آسیاب با سطوح شیاردار استواراست .

 3. خردکردن 

  دراین روش موادازطریق فشار بین دو استوانه با سطوح صاف که با سرعت مشابه و درجهت مخالف یکدیگر می چرخند ، خرد می شوند.

 4. بریدن قطع کردن

  دراین روش غلات از طریق روش برش مواد بین دو استوانه با سطوح دندانه دار که با سرعت های متفاوت ودرجهت های مخالف یکدیگر می چرخند ، خرد میشوند.

          گروه تحقیق و توسعه کارخانه خوراک دام خراسان

تاريخ: ۱۳۹۴/۷/۲۶
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال