امروز: ۱۴۰۳ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
 

ماهنامه فروردین 97- شماره 76

 ماهنامه فروردین 97- شماره 76

کمک به زایمان دام:

 

در یاری دادن به دام و مداخله در امر زایمان موارد زیر امری ضروری می باشد:

 

1) زمانی که بینی گوساله مدتی است نمایان شده و سر و زبان آن کاملاَ متورم و کبود شده

 

2) ظاهراً لگن گوساله در لگن مادر گیر افتاده

 

3) ابتدا بخش های انتهایی پاهای گوساله خارج شده

 

4) در موارد امبریوتومی، در مواردی که گوساله بیش از حد بزرگ باشد که بایستی توسط دامپزشک سزارین انجام شود.

 

5) درصورت مرگ گوساله در داخل کانال تولد که بایستی توسط دامپزشک امبریوتومی شود.

 

6) ناهنجاریهای ساده در وضعیت قرارگیری جنین که شامل برگشتی که سر به عقب برمی گردد، خروج سر و برگشت دست به عقب یا خروج سر به تنهایی، برگشتن مستقیم سر به عقب، خم شدن سر به داخل رحم که در نتیجه آن بالاترین قسمت سر گوساله در گردن آن به داخل بدنه رحم فرورفته ودر نهایت حالت کپلی که انتهای دمی جنین از گردن رحم نمایان یا در داخل آن است.

 

در اغلب موارد تنها یک نفر برای کشش گوساله در صورت بستن طناب کافی می باشد و هرگز نباید فشار بیش از حد به دام وارد شود. توجه داشته باشید که کشیدن گوساله جهت خروج آن بایستی همزمان با زور زدن دام باشد. از طرفی تنها زمانی که با مرگ داخل رحمی گوساله یا فساد آن در رحم مواجه هستید مجاز به کشش بیش از حد بوده چرا که گوساله فاسد در رحم مادر باد کرده و باعث فشار به رحم و پاره شدن رحم، مهبل و فرج خواهد شد.

 

 

در تمام حالات فوق آگاهی از چگونگی یاری رساندن به دام امری ضروری به شمار می آید.

 

توجه به این نکته داشته باشید که چنانچه گوساله با پا متولد شود گاو و یا تلیسه برای خارج کردن بخش انتهائی پاها نسبت به حالت عادی به زمان بیشتری نیاز دارد و به نظر می رسد که شدت زورهای زایمانی به هیچ وجه به اندازه زمانی نبوده که گوساله در وضعیت صحیح خود قرار دارد و هرگز اقدام به کشش زود هنگام گوساله نکرده چرا که این امر منجر به قطع زود هنگام بند ناف، قطع ارتباط خونی گوساله و مادر و در نتیجه خفگی گوساله در کانال زایمانی به دلیل عدم رسیدن اکسیژن به گوساله شده پس به دام فرصت دهید تا به طور عادی مراحل زایمانی خود را سپری نماید. کمک به زایمان دام

 

در یاری دادن به دام و مداخله در امر زایمان موارد زیر امری ضروری می باشد:

 

1) زمانی که بینی گوساله مدتی است نمایان شده و سر و زبان آن کاملاَ متورم و کبود شده

 

2) ظاهراً لگن گوساله در لگن مادر گیر افتاده

 

3) ابتدا بخش های انتهایی پاهای گوساله خارج شده

 

4) در موارد امبریوتومی، در مواردی که گوساله بیش از حد بزرگ باشد که بایستی توسط دامپزشک سزارین انجام شود.

 

5) درصورت مرگ گوساله در داخل کانال تولد که بایستی توسط دامپزشک امبریوتومی شود.

 

6) ناهنجاریهای ساده در وضعیت قرارگیری جنین که شامل برگشتی که سر به عقب برمی گردد، خروج سر و برگشت دست به عقب یا خروج سر به تنهایی، برگشتن مستقیم سر به عقب، خم شدن سر به داخل رحم که در نتیجه آن بالاترین قسمت سر گوساله در گردن آن به داخل بدنه رحم فرورفته ودر نهایت حالت کپلی که انتهای دمی جنین از گردن رحم نمایان یا در داخل آن است.

 

در اغلب موارد تنها یک نفر برای کشش گوساله در صورت بستن طناب کافی می باشد و هرگز نباید فشار بیش از حد به دام وارد شود. توجه داشته باشید که کشیدن گوساله جهت خروج آن بایستی همزمان با زور زدن دام باشد. از طرفی تنها زمانی که با مرگ داخل رحمی گوساله یا فساد آن در رحم مواجه هستید مجاز به کشش بیش از حد بوده چرا که گوساله فاسد در رحم مادر باد کرده و باعث فشار به رحم و پاره شدن رحم، مهبل و فرج خواهد شد.

 

 

در تمام حالات فوق آگاهی از چگونگی یاری رساندن به دام امری ضروری به شمار می آید.

 

توجه به این نکته داشته باشید که چنانچه گوساله با پا متولد شود گاو و یا تلیسه برای خارج کردن بخش انتهائی پاها نسبت به حالت عادی به زمان بیشتری نیاز دارد و به نظر می رسد که شدت زورهای زایمانی به هیچ وجه به اندازه زمانی نبوده که گوساله در وضعیت صحیح خود قرار دارد و هرگز اقدام به کشش زود هنگام گوساله نکرده چرا که این امر منجر به قطع زود هنگام بند ناف، قطع ارتباط خونی گوساله و مادر و در نتیجه خفگی گوساله در کانال زایمانی به دلیل عدم رسیدن اکسیژن به گوساله شده پس به دام فرصت دهید تا به طور عادی مراحل زایمانی خود را سپری نماید.

تاريخ: ۱۳۹۷/۵/۷
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال