امروز: ۱۴۰۳ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
 

قیمت محصولات
لیست قیمت های فروردین 1403

 دوماهه  یکماهه  نقدی عنوان
   170000  165000  165000  سوپر ویژه شیری
   162000  157000  152000  سوپر ویژه شیری سامانه
   155000  150000  145000  ویژه سامانه
   144500  140000  140000  شیری متوسط تولید۱
   140000  136000  132000 ( شیری متوسط1 (سامانه
160000 155000 155000 ویژه شیری
   185000  180000  180000  استارتر شیری بره
   175000  170000  165000  استار تر سامانه
   160000  155000  150000   پرواری تاپ سامانه
   111000    110000  پرواری دام سبک1
                                                                    


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال