امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
 

جذب مکمل های معدنی

 جذب مکمل های معدنی

قابلیت جذب مینرال ها از مکمل های معدنی

نقش و اهمیت مواد معدنی بر رشد ، تولید مثل ، سلامت و تولیدات دامی برکسی پوشیده نیست 0 غلظت عناصر معدنی در مواد خوراکی بسیار متنوع است و تابع شرایط مختلفی همچون نوع خاک ، حاصلخیزی ، استفاده از کود ، نوع گیاه ، شرایط آب و هوایی و 000 است 0 بر این اساس استفاده از منابع مواد معدنی در جیره به صورت آزاد یا در ترکیب مکمل امری ضروری است 0 نکته مهم در استفاده از این مواد نوع مکمل های به کار رفته قابلیت انحلال ، قابلیت جذب و هدف استفاده از آن ها می باشد که برانتخاب نوع نمک معدنی تأثیر می گذارد 0

کلسیم : از نظر تئوری عامل محدود کننده جذب کلسیم از منابع معدنی ، محلولیت کلسیم حاصل از این منابع است 0 بعنوان نمونه کلرید کلسیم بسیار محلول است و ضریب جذب آن 95% برآورد شده است در حالی که بازده جذب کلسیم از کربنات کلسیم 75% تعیین شده است 0 بنابراین کلرید کلسیم حدود2/1 برابر قابل جذب تر از کربنات کلسیم است 0 قابلیت دسترسی کلسیم حاصل از سنگ آهک به طورجزیی از کربنات کلسیم خالص کمتر است و ضریب بازده جذب آن 70% تعیین شده است 0

فسفر : دی کلسیم فسفات با ضریب جذب حقیقی 75% در گاو ، اسید فسفریک با ضریب جذب حقیقی 90% در گاو و منوسدیم فسفات با ضریب جذب حقیقی 90% در گوسفند بعنوان استانداردهای مرجع در نظر گرفته شده اند 0 ضرایب جذب فسفر در سایر منابع معدنی براساس این استانداردهای مرجع تنظیم می شوند 0

پتاسیم : مکمل پتاسیم حاصل از منابع معدنی همچو کلرید پتاسیم ، بی کربنات پتاسیم ، سیترات پتاسیم ، مونو هیدراته و فسفات پتاسیم دو ظرفیتی قابلیت جذب خوبی دارند 0 یک ضریب جذب 90% برای پتاسیم ، برای تمام انواع مواد خوراکی و منابع معدنی ، استفاده می شود 0

منیزیوم : ضریب جذب منیزیم حاصل از اکسید منیزیم بین 28% و 49% می باشد 0 جذب ظاهری منیزیم حاصل از اکسید منیزیم درگوسفند 52% و بازده بیولوژیکی حقیقی جذب 51% می باشد 0 بازده بیولوژیکی حقیقی جذب سولفات منیزیـــم 6/57 % و بازده جذب بیولوژیک کربنات منیزیم و سنگ آهک دولومیتی صفر است 0 ضریب جذب منیزیم از منابع معدنی 50% براساس اکسید منیزیم با اندازه ذراتی که99% آن کمتر از 250 میکرومتر قطر داشته باشد در نظر گرفته می شود 0

کبالت : کلرید کبالت ، نیترات کبالت ، کربنات کبالت ، کبالت و سولفات کبالت همه منابع مناسبی از کبالت برای نشخوار کنندگان هستند 0 اکسید کبالت به علت انحلال کمتر قابلیت دسترسی کمتری نیز دارد 0

گوگرد : گوگرد به شکل عنصر ، قابلیت دسترسی پایینی دارد 0 لیگنین سولفونات یک منبع گوگردی است که به طور ضعیف مورد استفاده قرارمی گیرد 0

مس : مکمل های مس شامل سولفات مس ، کربنات مس و اکسید مس هستند 0 سولفات مس بالاترین بازده بیولوژیک جذب را دارد0 اشکال کربنات و اکسید به ترتیب بازده جذب متوسط و پایین دارند 0

ید : بیشتر منابع ید شامل یدیدهای سدیم ، پتاسیم و کلسیم به سهولت قابل دسترسی هستند 0 یدید پتاسیم به سهولت اکسید شده و به شکل فرار در می آید 0پنتاکلسیم اورتو پریدات و اتیلن دی آمین دی هیدرو یدین بسیار پایدار و کم محلول هستند  و به طور متداول در آجرهای معدنی و نمک های لیسیدنی به کار می روند0

آهن : سولفات فرو و کلرید فریک ، مکمل های خوب آهن هستند 0 اکسید فریک و کربنات فرو منابع ضعیف آهن هستند

منگنز : سولفات منگنز یک منبع کاملاً محلول منگنز است 0 بازده سایر منابع منگنز نسبت به سولفات منگنز تعیین می شود 0 بر این اساس بازده کربنات منگنز 30% ، دی اکسید منگنز 35 % ، منواکسید منگنز 60% می باشد 0

روی : سولفات روی نسبت به اکسید روی قابلیت انحلال بالاتری دارد0

سلنیوم : سلنیت سدیم و سلنات سدیم مکمل های خوب سلنیوم هستند 0 سایر منابع سلنیوم شامل سلنیت کلسیم و دی اکسید سلنیوم می باشند 0

 

برگرفته از نشریه گاوداران فصلنامه تابستان 91

 

تاريخ: ۱۳۹۴/۲/۱۰
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال