امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
 

ماهنامه اردیبهشت 94- شماره 41

 ماهنامه اردیبهشت 94- شماره 41

راههای شناخت ماده ضد عفونی موثر در دامداریها

 

برای ضد عفونی جایگاه دام ابتدا می بایست مکان مورد نظر از لحاظ آلودگی پاک ، سپس مراحل ضد عفونی انجام گردد

ویژگیهای ماده ضد عفونی کننده  ایده آل

1-    دارای قدرت گند زدایی بالایی باشد 0

2-    به سرعت مواد آلوده محیط را از بین ببرد 0

3-    از کارایی کافی برخوردار باشد 0

4-    از قابلیت سازگاری بسیار خوبی با موادی مثل آهن ، چوب ، سیمان و 000000   داشته باشد0

5-    خطر ایجاد مسمومیت برای انسان و دام نداشته باشد یا بسیار پایین باشد 0

6-    به آسانی قابل اجرا و مصرف باشد

توجه * توصیه اکید می گردد پس از پایان اثر گذاری ماده ضد عفونی ، بستر و جایگاه دام مجدداً تمیز و شتشو گردد 0

تذکر *  یک ماده  ضد عفونی کننده منحصراً نمی تواند با تمامی منابع آلودگی موجود در سطح یک فارم مبارزه نماید جهت انتخاب ماده ضد عفونی کننده بایستی موارد ذیل را مد نظر داشت :

الف علیه چه عوامل بیماری زایی باید ضد عفونی نماییم 0

ب قبل از مبازره دشمن خود را بشناسیم 0

ج- چه سطحی باید ضد عفونی گردد 0

هـ - مواد ضد عفونی باید مطابق با مواد و سطح مواد ارگانیک انتخاب گردند 0

د چگونه و چه تعداد دفعاتی باید ضد عفونی گردد0

 

                                         (( واحد تحقیق و توسعه کارخانه خوراک دام خراسان ))

تاريخ: ۱۳۹۴/۲/۲۸
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال